Аналіз рослинництва проводиться по-етапно. Після детектування факторів, що впливають на обсяг валової продукції галузі, проводиться детальний аналіз відповідності плану та динаміки площ посіву по культурам та відстежується розмір змін кінцевого продукту рослинництва для споживача та структури площ посіву.

Потрібна аналітика рослинництва в україні? Шукайте її на сайті https://easymarkets.com.ua/uk/!

Для аналізу потрібно провести порівняння поточних площ посіву по культурам, підрозділам та підприємству сільськогосподарської галузі. Перевіряється відхилення від наявного плану та причини таких явищ. Досліджуються терміни посіву та збирання врожаю. У разі перевиконання посівного плану щодо окремих культур та його невиконання за іншими це призводить до зміни структури посівних площ. Перші отримують більшу питому вагу, а другі – меншу порівняно з минулим чи планом. Аналіз націлений визначити зміни у посівної структурі і розрахувати вплив цього чинника на обсяг збираної продукції, тобто виявити доцільності змін у структурі площ посіву з позиції зростання виробничих обсягів у сфері рослинництва.

Аналіз урожайності

Урожайність сільськогосподарських культур є основним чинником, що визначає обсяги виробництва, у сфері рослинництва. При аналізі потрібно визначити динаміку зростання показників за кожною окремою культурою за тривалий тимчасовий проміжок з метою встановлення вживаних господарством заходів для досягнення великих обсягів. У процесі виявляється те, наскільки виконано план з урожайності окремої культури в середньому на підприємстві рослинництва та окремих підрозділів, а також розраховується вплив факторів на зміну обсягів. Аналіз супроводжується вивченням виконання плану з комплексу агротехнічних заходів, визначенням ефективності кожного з них, після чого підраховується внесок кожного з них на врожайність та валовий збір продукції.

Аналіз динаміки виробництва рослинництва

Для цього виду аналізу потрібно мати інформацію про обсяг виробництва продукції в галузі в порівнянних цінах, а також дані за останнє десятиліття про валовий збір за окремими культурами. Це є основою розрахунку базисних ланцюгових індексів. Для оцінки діяльності господарства загалом важливим є аналіз виконання плану за обсягами виробництва загалом та за окремими підрозділами. І тому потрібно зіставити фактичні збори із запланованим виявленням процента виконання плану.